Voor wie?

Iedereen die met kinderen en/ of jongeren werkt, is een pedagogische professional.

Je bent werkzaam in een: 

 • kinderdagverblijf

 • buitenschoolse opvang

 • peuterspeelzaal

 • gastouderbureau

 • (speciaal) basisonderwijs

Waarom?

Samenkind begeleidt en inspireert jullie om een kwaliteitsimpuls te geven voor o.a.:

 • de eigen beroepsattitude

 • kinderen en hun behoeften/ mogelijkheden

 • de groepsruimte: de inrichting en materialen

 • interactievaardigheden

 • omgaan met “lastig” gedrag

 • werken met baby’s

 • kinderen en hun emoties

Jezelf certificeren?

De volgende trainingen zijn mogelijk:

Bij deelname aan overige trainingen ontvang je een bewijs van deelname vanuit Samenkind.

Naast mijn vaste trainingsaanbod kan ik ook in overleg maatwerk bieden en sta ik open voor het ontwikkelen van trainingen over pedagogisch onderwerpen. Denk ook aan workshops/ informatieavonden over een pedagogisch thema.

Ik ben ook beschikbaar voor pedagogische coaching aan pedagogische professionals in de kinderopvang , gastouderopvang en het onderwijs. 

Meer info?

Zie contact!

BSAT_professional_onder_web