Werken met de allerkleinsten is een roeping.
Zo benoemen pedagogisch medewerkers het vaak ook: ‘Mijn hart ligt bij baby’s’. 

In deze opleiding tot deBabyspecialist® ga je als pedagogisch medewerker de zoektocht aan naar hoe jij je zo goed mogelijk kan afstemmen op iedere baby. De theoretische kennis en de praktische vaardigheden die het belang van deze afstemming onderbouwen, worden op een prettige manier aangeboden. Als pedagogisch medewerker werkzaam op een horizontale of verticale groep ga je aan de slag met nauwkeurige observaties, deskundige analyses en onderzoek je welke reacties helpend zijn als antwoord op de behoeften van baby’s. Vanuit een complementaire visie worden nieuwe inzichten aangereikt en vaardigheden ontwikkeld die in de praktijk meteen bruikbaar zijn.

Deze opleiding vergroot en verdiept kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerk(st)ers, geeft hun handvatten om voor baby’s in de kinderopvang iets bijzonders te kunnen betekenen en inspireert hen om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Vanuit de eisen uit de wet IKK is bepaald dat Kinderopvangorganisaties vanaf 2018 aan de slag moeten met het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen.

Met liefde, kennis, ervaring en plezier ga ik deze opleiding verzorgen vanuit Lindekracht! Wil jij dat ook voor jouw kinderopvang? Wil je meer informatie over tarieven, data, inschrijving? Kijk dan op:

http://www.debabyspecialist.com/