Laten spelen is een vak

Deze training is er in 2 varianten:

  1. Voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en gastouders
  2. Voor de buitenschoolse opvang (BSO)

Duur

Zeven bijeenkomsten van 2,5 uur
Studiebelasting: 30 uur

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en hun leidinggevenden.

Doel

De training ‘Laten spelen is een vak’ verbetert de interactievaardigheden.

Resultaat

Na afloop kun je emotionele ondersteuning bieden, autonomie respecteren, structuur bieden, informatie en uitleg geven en omgaan met ouders.

Inhoud

De training is gekoppeld aan de thema’s: veiligheid, welbevinden en basiscommunicatie. Door het verbeteren van de vaardigheden voor basiscommunicatie (interactievaardigheden) wordt het zelfvertrouwen en het vertrouwen van een kind in anderen (veiligheid en welbevinden) vergroot. Je reflecterend vermogen wordt gestimuleerd door observatieopdrachten, ‘ervarend leren’ en door gedrag te analyseren. De training vormt de aanzet tot een veranderingsproces. Het succes wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld werkbegeleiding en teamoverleg.

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten

  • Bijeenkomst 1: Invloed van het eigen gedrag op de ontwikkeling van de kinderen
  • Bijeenkomst 2: Letten op verbale uitingen en non-verbaal gedrag
  • Bijeenkomst 3: Het belang van emotionele ondersteuning aan peuters
  • Bijeenkomst 4: Kinderen ruimte geven om dingen zelf te ontdekken
  • Bijeenkomst 5: Het belang van structuur aanbrengen in activiteiten
  • Bijeenkomst 6: Aansluiten bij de aandacht en activiteiten van het kind
  • Bijeenkomst 7: Houding tegenover de ouders.

 Kwalificatie

Er vindt geen examen plaats. Actieve deelname aan ten minste zes van de zeven bijeenkomsten en het uitvoeren van de praktijkopdrachten geldt als minimumeis voor het verkrijgen van het bewijs van deelname vanuit het Nederlands Jeugd Instituut.

Aantal deelnemers

Het minimaal aantal deelnemers is acht personen