Tis Knap lastig!

Kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen

Deze cursus is ontwikkeld met als doel gastouders en pedagogisch medewerkers handvatten te geven om alle kinderen in de kinderopvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook voor de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren. In hun dagelijkse werk komen professionals kinderen tegen die zij als ‘lastig in de omgang’ en ‘stoorzender in de groep’ ervaren. In de cursus wordt uitgebreid gebruik gemaakt van het boek Tis knap lastig!. Verder wordt de dvd Knap lastig gedrag in beeld, observatiefragmenten bij de cursus gebruikt. Deze training is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).  In deze training leert de deelnemer:

  • Op zichzelf te reflecteren en het eigen handelen in relatie tot lastig gedrag onder de loep te nemen

  • Wat de achtergronden zijn van een aantal specifieke ontwikkelings- en gedragsstoornissen en leert het te kijken naar het kind achter het gedrag

  • Wat belangrijke aandachtspunten in de interactie met kinderen met ontwikkelings- en gedragstoornissen zijn en hoe deze te herkennen zijn in de praktijk

  • Welke strategieën bijdragen aan een positieve sfeer en onderlinge relaties in de groep

  • Het belang van zeggenschap van de kinderen bij het opstellen/veranderen van de dagroutine en de inhoud van verschillende activiteiten daarbinnen te bepalen

  • Dat een goede samenwerking met ouders, kinderen en anderen (zoals school) belangrijk is en wat hierbij van belang is

Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur of 4 bijeenkomsten van 3 uur. Studiebelasting is 30 uur. Het materiaal bevat o.a. theorie en interessante artikelen over ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van het boek Hoex, J. & Kunselaar, F. (2010). ‘Tis knap lastig!’Uitgeverij SWP: Amsterdam.  Daarnaast voert de deelnemer praktijkopdrachten uit.

Certificering

Ik ben een gecertificeerd trainer bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en een actieve deelname een landelijk erkend certificaat uit naam van het NJi

Meer informatie? Samenwerken? Vragen? mail verena@samenkind.nl of bel naar: 0642346103