Samenkind biedt trainingen, workshops en coaching aan:

kinderen/ jongeren, ouders en verzorgers en pedagogische professionals

Missie van Samenkind:

 Mensen ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun  talenten en kwaliteiten zodat ze overtuigd raken van hun eigen kunnen, dat ieder zichzelf kan en mag zijn.

Samenkind is er voor alle kinderen en jongeren die, om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. En voor ouders die hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De tijd waarin we leven vraagt veel van ons, zeker ook van onze jeugd.  Want ook kinderen/ jongeren ’moeten’ vaak al van alles in deze drukke maatschappij en krijgen veel informatie te verwerken. Daarbij kan het gebeuren dat ze vastlopen en hulp nodig hebben.

De hulpvragen waar je bij Samenkind terecht kunt, hebben betrekking op:

Ontwikkelingsachterstand/ – vragen

Opvoedproblemen/ – vragen

Persoonlijke ontwikkelingsvragen

Er kunnen vele soorten thema’s aan bod komen. Ieder mens is uniek en beleeft elke situatie of gebeurtenis op zijn eigen manier. Door het (her)ontdekken van kwaliteiten, talenten en mogelijkheden worden het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot.

Samenkind is er ook voor de pedagogische professional! Om kwalitatieve opvang, begeleiding of onderwijs te bieden is het belangrijk dat je   bewust mogelijk bezig bent met jouw eigen pedagogische werkwijze, vaardigheden en kwaliteiten.

Kijk gerust rond op mijn website voor mijn aanbod en wil je meer informatie?

Zie mijn contactgegevens onder contact.